ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

"ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ - Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ"

 Φ Υ Λ Λ Α   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
On-Line

Μηχανισμός και Επιπτώσεις του Ευτροφισμού

Υγρότοποι (Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)

Υγρότοποι

Ο Κύκλος του Νερού

Βρες ποια είναι τα πουλιά από τα λεγόμενα τους...

H πανίδα της λίμνης της Καστοριάς και της γύρω περιοχής...

Να κάνεις τις αντιστοιχίσεις...

Σταυρόλεξο

Λεξιλόγιο Όρων - Σταυρόλεξο (για δυνατούς λύτες)