4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Ναύπλιο 12-14/12/08

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής: Παρασκευόπουλος Στέφανος

 

Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής:

- Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Θεοδωροπούλου Έλενα, Κόκκορης Γιώργος, Λιαράκου Γεωργία

- Στελέχη των Σ.Π.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Γαβριλάκης Κων/νος, Κολοκυθάς Γιώργος

- Πανεπιστήμιο Αθήνας: Αριανούτσου Μαργαρίτα, Δασκολιά Μαρία, Kόκκοτας Παναγιώτης, Σκορδούλης Κων/νος, Σκούλλος Μιχαήλ, Φλογαΐτη Ευγενία

- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Καραμάνος Ανδρέας, Κουτσούρης Αλέξανδρος

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης: Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Παντής Ιωάννης

- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Παπαδημητρίου Βασιλική

- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Δημόπουλος Παναγιώτης, Πλακίτση Κατερίνα

- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Δημητρίου Αναστασία

- Πανεπιστήμιο Κύπρου: Κορφιάτης Κωνσταντίνος

- Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): Νικολάου Κωνσταντίνος, Χατζηνικήτα Βασιλεία

- Παιδαγωγικό Ιστιτούτο: Σπυροπούλου Δήμητρα

- ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Κουσουρής Θεόδωρος

- Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Υπεύθυνοι ΠΕ - Εκπαιδευτικοί ΚΠΕ – Σχολικοί Σύμβουλοι

Αγγελίδης Ζήσης, Αθανασάκης Αρτέμης, Βασσάλα Παρασκευή, Μαρδίρης Θεόδωρος, Μπαζίγου Αικατερίνη, Ορεινός Θεόδωρος, Παναγιωτίδου Βαρβάρα, Παπαδοπούλου Πηνελόπη, Παπαϊωάννου Ιωάννα, Σχίζα Κωνσταντίνα, Σωτηράκου Μαρία, Τρικαλίτη Αγγελική, Φουσέκη Έφη, Χατζηλεοντιάδου Σοφία, Χριστοπούλου Ευσταθία

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ