"ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"

Διαδραστικές ασκήσεις

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

• ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

Α
Β

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

TΡΟΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ: ΑΙΤΙΕΣ & ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ