ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Φ Υ Λ Λ Α   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
On-Line

Ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι

Αντιστοίχισε τους όρους που νομίζεις ότι συνδέονται μεταξύ τους

Συμπλήρωσε το παρακάτω κείμενο με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται

Αυτοκίνητα φιλικά προς το περιβάλλον

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες