ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ

Αναγνώρισε στο δείγμα σου τους οργανισμούς που βρήκες χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλείδα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/
E-mail : kpekast1@otenet.gr
Πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς
http://www.kpe.gr
E-mail
: admin@kpe.gr

Πύλη Εθνικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
http://www.kpe.gr/diktia

E-mail : diktia@kpe.gr


Περιβαλλοντικό Πάρκο Δήμου Καστορίας
Τ.Κ. 521 00 Καστοριά

Τηλ.: 24670 - 23069
Τηλ.: 24670 - 83433

Fax: 24670 - 84750

Προσαρμογή από τις σημειώσεις της  καθ. Μαρίας Λαζαρίδου
Τομέας Ζωολογίας -Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.