Μια Σταγονοπαρέα στη Λίμνη μας

Εκπαιδευτικό υλικό για την προσέγγιση του
λιμναίου οικοσυστήματος. Απευθύνεται σε
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής
ηλικίας και στους εκπαιδευτικούς τους.
 
   
Μια Σταγονοπαρέα στη Λίμνη μας

Εικονογραφημένη ιστορία για τον
υδρολογικό κύκλο


 

Δείτε την (εδώ)

Ξεφυλλίστε (εδώ)
Εκτυπώστε (εδώ)
Ελάτε μαζί μου να Γνωρίσουμε τα
Πουλιά της Λίμνης

Έκδοση με αντιπροσωπευτικά
είδη πουλιών της λίμνης

 
Ξεφυλλίστε (εδώ)
Εκτυπώστε (εδώ)