ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΤΟ ΔΑΣΟΣ"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Επιλογή και Στόχοι του προγράμματος

 

Α1. Επιλογή - Α2. Ειδικοί Στόχοι

 

Β. Θεωρητική προσέγγιση

 

Β1. Τι είναι δάσος και δασικές εκτάσεις
Δομή του δάσους

Λειτουργίες των φυτών

Ροή ενέργειας - Μια αλυσίδα ενέργειας

Τροφικές αλυσίδες και τροφικά δίκτυα

Η μεταφορά και η ανακύκλωση των θρεπτικών υλικών

 

Β2. Οικολογική διαδοχή

 

Β3. Οι κυριότερες διαπλάσεις στη γη - Ζώνες βλάστησης

Β4. Ελληνικά δάση - Ζώνες βλάστησης της Ελλάδας
Η κατανομή της μεσογειακής βλάστησης στον Ελλαδικό χώρο

Β5. Δενδρώδεις σχηματισμοί
Ηπειρωτικές και κεντροευρωπαϊκές δενδρώδεις διαπλάσεις

Υποαλπικά και αλπικά συστήματα

Υποτροπικά συστήματα

 

Β6. Η πανίδα των Ελληνικών δασών

 

Β7. Εθνικοί Δρυμοί

 

Β8. Το δάσος ο άγνωστος ευεργέτης
Το δάσος και ο ατμοσφαιρικός αέρας

Το δάσος και το νερό

Το δάσος και το έδαφος

Δάσος και βιοποικιλότητα

Δάσος και κλίμα

Το δάσος πηγή πρώτων υλών

Δάσος και αναψυχή

Β9. Οι κίνδυνοι που απειλούν το δάσος

 

Β10. "Κάτοικοι του δάσους"

   
Δέντρα των Ελληνικών δασών Φυτά των Ελληνικών Δασών
   
Γ. Μικρό Λεξικό Όρων Δ. Βιβλιογραφία
 

Φύλλα Εργασίας

 
 

Επιστροφή στην αρχική