ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


 
 

Εκπαιδευτικό Υλικό του Προγράμματος:

Μικρή Γλυκιά Ζωή - Προσέγγιση του Μικρόκοσμου των Γλυκών Νερών


Περιεχόμενα

 Ι. Εργαστηριακές Ασκήσεις με Μικροσκόπιο

Κείμενα, εικόνες και βίντεο χαρακτηριστικών μικροοργανισμών των γλυκών νερών. Παρατίθενται οδηγίες για τη χρήση του οπτικού μικροσκοπίου και την προετοιμασία παρασκευασμάτων για μικροσκόπηση.

 


ΙI. Μικρά Ζώα του Γλυκού ΝερούΣύντομος οδηγός αναγνώρισης των κυριότερων ομάδων των μακροασπόνδυλων των γλυκών νερών. Δημιουργήθηκε για τη διευκόλυνση των μαθητών σε μια πρώτη προσέγγιση ανάλογων ευρημάτων.
Στα κείμενα που συνοδεύουν τις εικόνες: α) δίνονται πληροφορίες για τα μέρη που συνήθως βρίσκονται και για τον τρόπο κίνησής τους, β) παρουσιάζονται κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά τους.